Semopozyumun Muhtevâsı ve Ana Başlıkları

  1. A.    Osmanlı’da Düşünce Dünyası ve Balkanlar

Osmanlı düşünce dünyasına Balkanlar’dan katkı sağlayan ve Balkanlar üzerinde etkili olan kelâm, felsefe ve tasavvuf alanında eser veren şahsiyetler, eserleri, görüşleri, etkileri ile Balkanlar’daki İslâm düşünce dünyasını ve tasavvufî hayatı tüm boyutlarıyla ele alan konular tebliğ konusu olarak ele alınabilir.

  1. B.     Osmanlı’da Eğitim-İlim Hayatı ve Balkanlar.

Osmanlı düşünce dünyasına Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Dil ve Belâgât gibi İslâmî ilimler alanlarında katkı sağlayan âlimler, eserleri, görüşleri etkileri ve medreseler başta olmak üzere Balkanlar’daki ilim hayatını tüm boyutları ile ele alan tebliğler bu başlık altında değerlendirilebilecektir.

 

  1. C.    Osmanlı Sanatı ve Balkanlar (Mimari-Edebiyat-Musıkî)

Balkanlarda Mimari, Edebiyat, Musiki ve diğer sanat alanlarında eser vermiş olanların gerek eserleri ve gerek sanatkârları tebliğ konusu olarak ele alınıp incelenebilir.

 

Ayrıca bütün bu konularda tebliğler hazırlanırken Balkan ilim, düşünce ve sanat dünyasında Edirne’nin konumuna işaret edilmesi isabetli olacaktır. 

Ulaşım
Bu içerik 23.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1665 kez okundu.