YAZIM KURALLARI

Tam Metin Bildiri Hazırlama Kuralları: 
Bilim Kurulu'nun sempozyum sonrasında bildiri tam metinleri üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda, yayımlanması uygun görülen bildiriler elektronik yayın olarak da yayımlanacağından, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Bildirilerin tam metinleri, aşağıdaki bildiri yazım kuralları doğrultusunda düzenlenip “edirneilahiyatsemp@hotmail.com” e-mail adresine 15 Nisan 2014 tarihine kadar ulaşacak biçimde gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri tam metinleri işleme konulamayacaktır.
 •  Bildiri dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır.
 • Bildirilerin tam metinleri Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında, sayfanın her bir tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak, kaynakça dahil 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri başlığı 12 punto koyu büyük harflerle yazılmalı ve hizalaması ortadan yapılmalıdır.
 • Bildirinin tam metninde Türkçe ve İngilizce özet/abstract ile anahtar sözcükler/keywords bulunmalıdır Bildirinin İngilizce başlığı, her sözcüğün baş harfi büyük olmak üzere küçük harflerle 12 punto koyu ve italik olarak ve ortalanarak yazılmalı, ortalanmış, 11 punto koyu italik olarak yazılmış Özet/Abstract sözcüğünün hemen altında yer almalıdır.
 • Başlık verildikten sonra yazarın/yazarların sadece adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) bildiri metninin sağ üst köşesine 11 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra* işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler (unvan, kurum ve e-posta adresi) 10 punto italik olarak yer almalıdır.
 • Metin Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle sol ve sağ kenarlara dayalı, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiride Kaynak referans olarak Dipnot sistemi kullanılmalıdır.
 • Kitaplarda: İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi (Ankara: Aşina Kitaplar,) s.126.
  tekrarlar için: Ortaylı, a.g.e., s. 29. 
  makalelerde ,Özer Ergenç, "XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler",Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ağustos 2003, s. 501. 
  Tekrarlar için: Ergenç, a.g.m., s.503. 
  Tezlerlerde: Mesude Göktaş, "Özelleştirmenin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi ve Havaş Örneği", (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 1999) s. 18; Tekrarlar için, Göktaş, a.g.t., s. 55.
  İnternet için, Hakan Kırımlıİsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) 1851-1914http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm, 25 Aralık 2007.
  Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında; Ortaylı, Eski Dünya…, s. 29; Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 112.
  Metin içinde yapılacak kısa alıntılar tırnak içinde ("…") verilmelidir. Uzun alıntılar ise tırnak kullanılmaksızın, paragraf başı yapıldıktan sonra soldan 2 cm. girilerek, baştan ve sondan iki satır boşluk bırakılarak, 10 punto verilmelidir. 
  Bildirinin sonunda Kaynakça alfabetik olarak sıralanmış biçimde yer almalıdır.
  Metin içinde atıfta bulunulan tüm yapıtlar kaynakça bölümünde yer almalıdır.
  Birden çok yazarlı kaynaklarda, ilk yazarın soyadı büyük harflerle, adı küçük harflerle yazılmalı, ikinci, üçüncü ve daha sonraki yazar ad ve soyadları, önce adı, sonra soyadı gelmek üzere küçük harflerle yazılmalıdır.
Bu içerik 03.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 323 kez okundu.